Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (208)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ Δ/ΝΤΗ (ΚΩΔ.5.36) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ http://diy-leds.fr/select2/compat/containerCss εδω

afisa iekΟι εγγραφές των νέων καταρτιζομένων στην ειδικότητα   «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» dove trovare uomini interessanti παρατείνονται έως 29 /Σεπτεμβρίου/ 2023 στην γραμματεία του ΔΙΕΚ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

                     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1. Σχετική αίτηση (παρέχεται από το ΔΙΕΚ).
2. Τίτλος σπουδών (Πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο).
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο).
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του ΔΙΕΚ. Τηλέφωνο επικοινωνίας:2441351 205.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΚ ΓΝΚ            H ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ                ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΜΑΙΡΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ 01-01-2023 ΕΩΣ 31-08-2023 (ΑΔΑ: 92Λ64690ΒΙ-Λ3Κ) εδώ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜ. Β΄, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ εδω

Page 2 of 15