Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (208)

 

Τίτλος Υποέργου: femme célibataire sur frontignan Ενίσχυση του responsibly Γ.Ν randki dla mlodych . Καρδίτσας με επικουρικό προσωπικό για την

 

ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

 

Τίτλος Πράξης:Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

 

Κωδ. ΟΠΣ: 5070510

hosp111Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας προκηρύσσει θέση Ειδικευμένου Ιατρού του κλάδου ΕΣΥ

 
Κείμενο προκήρυξης  εδώ
Page 6 of 15