ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΠ. Β' ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 25-10-2023 ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜ. Β' ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑ Dalfsen ΕΔΩ