ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ, ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

νοσηλευτική ειδικότητα1Στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας ολοκλήρωσαν την ειδικότητα της Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής 10 νοσηλευτές και της Κοινοτικής Νοσηλευτικής 6 νοσηλευτές. Οι συμβάσεις αυτών των πτυχιούχων νοσηλευτών ξεκίνησαν από τον Σεπτέμβριο του 2020. Στα πλαίσια της ειδικότητάς τους, συνέβαλλαν σημαντικά στην διαχείριση της πανδημίας και εκπαιδεύτηκαν σε πρωτόγνωρες για όλους συνθήκες.
Πρόσφατα, διενεργήθηκαν γραπτές και προφορικές εξετάσεις με πανελλήνιο χαρακτήρα οι οποίες ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία. Ήδη έχουν απονεμηθεί οι τίτλοι ειδικότητας στους τελειόφοιτους των δύο ειδικοτήτων, οι οποίοι συνεχίζουν να στηρίζουν το σύστημα υγείας μέχρι σήμερα.
Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία στο έργο τους!
Η Διοικήτρια του Γ. Ν. Κ.
Μαίρη Κουτσιούμπα