ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1901289 10204131709645531 7075425848565203944 nΤο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας προκηρύσσει επί θητείας θέσεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. 

 

Κείμενο προκήρυξης εδώ