Μέρες Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικών Συνδρόμων

agences matrimoniales ou sites de rencontres Μέρες Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικών Συνδρόμων

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Εφαρμογών Πληροφορικής στην Υγεία σε συνεργασία με τη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας Γ.Ν. Καρδίτσας και Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας Γ.Ν. Λάρισας

Ξενοδοχείο Kazarma – Λίμνη Πλαστήρα 29/03/2019 – 31/03/2019

Πρόγραμμα Συνεδρίου  εδώ

Last modified on Wednesday, 27 March 2019 07:11