Ηλεκτρονικά Δεδομένα Γενικου Νοσοκομείου Καρδίτσας

 

mature agen Αποφάσεις ΔΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

petite annonce rencontre marseille ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

Korydallós Φαρμάκων

Υγειονομικού Υλικού

Τροφίμων

Υπόλοιπου Υλικού

Νοσοκομείου

Απόρων

Ν.4368

     
2016

2016

2016

2016

2016

2016 

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

2019

 

ΑΓΟΡΕΣ

Φαρμάκων

2016

2017

2018

2019

 

 

 

Νοσηλευτική Κίνηση

2016

2017

2018

2019

Κίνηση Εξωτερικά Ιατρεία

2016

2017

2018

2019

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

8/2016

12/2016

12/2017 

12/2018

12/2019