Ηλεκτρονικά Δεδομένα Γενικου Νοσοκομείου Καρδίτσας

 

Αποφάσεις ΔΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

Φαρμάκων

Υγειονομικού Υλικού

Τροφίμων

Υπόλοιπου Υλικού

Νοσοκομείου

Απόρων

Ν.4368

     
2016

2016

2016

2016

2016

2016 

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

2019

 

ΑΓΟΡΕΣ

Φαρμάκων

2016

2017

2018

2019

 

 

 

Νοσηλευτική Κίνηση

2016

2017

2018

2019

Κίνηση Εξωτερικά Ιατρεία

2016

2017

2018

2019

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

8/2016

12/2016

12/2017 

12/2018

12/2019