Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος Δ.Σ – Διοικητής: 

 Κεχαγιάς Δημήτριος - Οικονομολόγος

 

Αντιπρόεδρος:

Koυκουζέλης Γεώργιος - Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός

 

Τακτικά  Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

Αλεξόπουλος Βασίλειος - Συνταξιούχος

 

Αναπληρωματικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

Καραγιάννη Ευαγγελία - Παιδαγωγός
Τσιρογιάννη Φανή - Γεωπόνος