ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

Ιός του Δυτικού Νείλου

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Εγγραφές στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας

Διαπολιτισμική προσέγγιση μεταναστών και προσφύγων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΑΙΟΣ 2018

ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

31 ΜΑΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

Page 10 of 31