ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

1η Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για "ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ" (Υπηρεσίες συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού)

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

Ημέρα Ανοικτών Ιατρείων Πόνου και Παρηγορητικής Φροντιδας

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Άρση απαγόρευσης αιμοδοσίας

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

Page 9 of 31