Ο ΦΟΒΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Παροχές ψυχολογικής, κοινωνικής υποστήριξης και λειτουργικής αποκατάστασης του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟ Δ. Ι.Ε.Κ. ΣΤΟ Γ. Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Πορεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΓΝΚ Αυγουστος 2015

Aιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων στο Δ.Ι.Ε.Κ. Ειδικότητας “Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας” του Γ. Ν. Καρδίτσας

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΜΑΙΟΣ 2015

Πρόσκληση για Μετάταξη Υπαλλήλων στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

Page 23 of 31