Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (157)

hosp111ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 
  mensaje para los solteros Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ που προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π.5333/05.02.2021 έγκριση προκήρυξης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, η οποία λήγει στις 03.03.2021 και ώρα 12:00, http://laparrilladesanlorenzo.es/?onastamoz=citas-online-pros-y-contras&af7=11 παρατείνεται έως την Παρασκευή 05.03.2021 και ώρα 12.00, λόγω τεχνικών προβλημάτων της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων
 

 

Τίτλος Υποέργου: agenzia matrimoniale trani Ενίσχυση του http://epc.es/?wivot=amistad-entre-un-hombre-casado-y-una-mujer-soltera&bab=ed Γ.Ν . Καρδίτσας με επικουρικό προσωπικό για την

 

ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

 

Τίτλος Πράξης:Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

 

Κωδ. ΟΠΣ: 5070510

Page 2 of 12