Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (147)

Muttupet ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ   εδω

http://anabarranco.com/1369-cs38448-online-casinos-united-kingdom-for-real-money.html ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  εδω

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599-1986  εδω

Με απόφαση της Διοίκησης του Νοσοκομείου Καρδίτσας, αλλάζει ο τρόπος που θα κλείνονται τα ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου. Στο εξής οι πολίτες θα εξυπηρετούνται άμεσα από υπαλλήλους, χωρίς την οικονομική επιβάρυνση και τις δυσκολίες που είχε η εξυπηρέτηση μέσω της φωνητικής πύλης (γραμμής 1535).

Κλείνοντας σήμερα έναν επαγγελματικό μου κύκλοπου είχε ως αρχή την ανάληψη της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, νιώθω την υποχρέωση να καταθέσω στους πολίτες του Νομού Καρδίτσας έναν απολογισμό των έργων & δράσεων, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύντομης θητείας μου, πάντα με γνώμονα την ποιότητα των υπηρεσιών για τη φροντίδα των κατοίκων του τόπου μας και των επισκεπτών που αναζητούσαν και συνεχίζουν να αναζητούν τη λύση σε κάθε πρόβλημα υγείας στο Νοσοκομείο μας. Πρωτίστως θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδίας όλους του συνεργάτες μου υπαλλήλους του Γ.Ν. Καρδίτσας

Στην τελική φάση παραλαβής του έργου ανανέωσης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ (2007-2013) βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας.

Ήδη μέχρι στιγμής έχουν παραληφθεί και βρίσκονται σε λειτουργία δέκα (10) σύγχρονα μηχανήματα αιμοκάθαρσης, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στους νεφροπαθείς του νομού.

Page 9 of 11