Μέρες Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικών Συνδρόμων

Μέρες Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικών Συνδρόμων

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Εφαρμογών Πληροφορικής στην Υγεία σε συνεργασία με τη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας Γ.Ν. Καρδίτσας και Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας Γ.Ν. Λάρισας

Ξενοδοχείο Kazarma – Λίμνη Πλαστήρα 29/03/2019 – 31/03/2019

Πρόγραμμα Συνεδρίου  εδώ

Last modified on Wednesday, 27 March 2019 07:11