ΜΕΡΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

mesogeiakiH Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Εφαρμογών Πληροφορικής στην Υγεία
σε συνεργασία με την
Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας του Γ.Ν. Καρδίτσας

Διοργανώνουν

Επιστημονική Εκδήλωση

Μέρες Μεσογειακής Αναιμίας
και Δρεπανοκυτταρικών Συνδρόμων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ εδώ