Προκήρυξη πρόσληψης εποχικού προσωπικού - Καθαριότητα

Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας προκηρύσσει την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας της Νοσοκομειακής Μονάδας Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
 
Η προκήρυξη   εδώ
Η περίληψη προκήρυξης  εδώ
Το παράρτημα    εδώ
Η αίτηση   εδώ